Rabobank sponsor Stichting de Bildtse Aardappelweken

Rabobank Leeuwarden – Noordwest Friesland is sinds deze maand een van de hoofdsponsoren van Stichting De Bildtse Aardappelweken (BAW). De Rabobank heeft het akkerbouwbedrijf van de familie Bierma ‘geadopteerd’. De schuur is een van de zeven locaties waar van 21 juni t/m 15 juli de expositie ‘Fruchtbere Grônd’ te zien is en waar op 23 juni het grote aardappeldiner ‘Ete bij de Boer XL’ wordt georganiseerd.
Stichting BAW heeft voor 2018 het project ‘Potatoes Go Wild’ georganiseerd, onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden/Fryslan Culturele Hoofdstad van Europa 2018. De overeenkomst met BAW past in de filosofie van de Rabobank om midden in de maatschappij te staan. Edwin Meijer, directeur bedrijven Rabobank: ‘We vinden het belangrijk dat iedereen weet dat de Rabobank belang hecht aan deze sector en aandacht heeft voor het voedselvraagstuk in de breedte. Het past dan ook bij de Rabobank om de sector en het BAW-project breed ondersteuning te bieden’.
De stichting BAW organiseert in 2018 voor de derde keer in haar bestaan diverse activiteiten die als doel hebben consument en producent middels kunst en cultuur beter met elkaar te verbinden. Met als belangrijkste doel de consument in contact te brengen met de voedselproducent. Ook is dit een uitgelezen kans om de moderne akkerbouw te tonen, de nieuwste ontwikkelingen te laten zien en de landbouw als geheel voor een positief voetlicht te zetten.
De belangrijkste programmapunten vormen de gecombineerde landbouw- en kunstexposities op boerderijen, het gewassen- en demoveld, een maaltijd in de boerenschuren en een klassieke openluchtvoorstelling over de verbinding tussen economie en ecologie. Een Fries/Maltese aardappel/poëzie-uitwisseling is al in 2014 opgestart en is programmaonderdeel van zowel Leeuwarden/Fryslân als Valletta/Malta 2018. Nog nooit was de landbouw zo duidelijk aanwezig bij een Culturele Hoofdstad.

Axomama

Extra voorstelling op woensdag 5 juli. 

6, 7 en 8 juli zijn uitverkocht.

Vol = vol!