Boerderijen

Smits

Wij zijn Gerbrand en Corien en wonen hier nu bijna 2 jaar. Sinds een jaar is Rens daar ook bijgekomen.

Ruim 50 jaar geleden is pake op deze locatie begonnen met een gemengd bedrijf, maar hij is vrij snel overgestapt op akkerbouw.

Hierna is het bedrijf uitgebreid door oom Wytze en vader Hessel tot wat het nu is.

Wij zijn de 3e generatie die het bedrijf nu voort mag zetten.

We verbouwen wintertarwe, suikerbieten en pootaardappelen.

De pootaardappelen zijn ons belangrijkste gewas. Hier zijn we jaarrond mee bezig.

We planten in april en we oogsten in augustus en september.

Hierna gaan we in de herfst en winter de geoogste aardappelen sorteren en verpakken voor de export.

Palsma

Omstreeks 1840 zijn de voorouders van de familie Palsma vanuit het Friese Wirdum (Barrahús) op het Bildt komen te wonen om te boeren.

De ouders van Jarig en Kor hadden tot 1994 een melkveebedrijf in Vrouwenparochie omdat de passie van Jarig meer bij de akkerbouw dan bij het melkvee lag, hebben ze de overstap naar de akkerbouw gemaakt.

Dit akkerbouwbedrijf, voorheen familie Oosterbaan, was 80 hectare groot. In 2000 is het bedrijf met 40ha uitgebreid en is broer Kor tot de maatschap toegetreden.

Ieder jaar wordt er 10ha los land gehuurd voor de aardappelteelt.

Het bouwplan bestaat uit 45ha pootaardappelen, 26ha suikerbieten, 8ha zaaiuien en 44ha wintertarwe.

Rodenhuis

Familie Rodenhuis, Rudolf en Etsy met hun 3 jongens Doeke, Johannes en Watze, runnen gezamenlijk de boerderij tezamen met 2 medewerkers.

Pake en Bep zijn in Oudebildtzijl begonnen, als voerman en grondaankoop.

Huidige boerderij (anno 1903) door ouders Doeke en Marie Rodenhuis aangekocht in 1980.

In de loop der jaren is het bedrijf gegroeid door vakkennis en handel in landbouwproducten en landbouwmachines.

Om het bedrijf energieneutraal te maken, zijn er o.a. zonnepanelen geplaatst, daarnaast wordt er regenwater opgevangen en restwarmte hergebruikt.

Bouwplan bestaat uit pootaardappelen, suikerbieten, tuinbonen, wortelen, wintertarwe en bufferstroken met bloemenmengsel langs watergangen voor flora en fauna behoud en ontwikkeling.

Er wordt veel gedaan aan bodemverbetering om gezonde gewassen te telen, wat uiteindelijk beter is voor de boer, burger en het milieu.

Binnema

Mts. Binnema is het agrarisch familiebedrijf van heit Karst en zonen Sieds en Herman. Het bestaat uit drie bedrijfstakken; akkerbouw (pootaardappelen, tarwe, suikerbieten en uien), pluimvee (beterleven vleeskuikens) en windenergie. De oudste van beide broers woont met zijn gezin op de ouderlijke boerderij in Marrum. Hier bevinden zich de kippenstallen en de loodsen voor opslag van gewassen. Op het naastgelegen weiland staat de windmolen, welke stroom aflevert aan het net. Sinds 2009 woont Herman met vrouw en drie kinderen op de boerderij aan de Nieuwebildtdijk, genaamd Altena State. Op de omringende velden worden de verschillende gewassen verbouwd. De schuur en loodsen dienen als opslag voor machines en gewassen. Daarnaast wordt een deel van de gebouwen verhuurd aan Fobek, een aardappelverdelingsbedrijf.

Axomama

Extra voorstelling op woensdag 5 juli. 

6, 7 en 8 juli zijn uitverkocht.

Vol = vol!