Een uitwisseling van Fersen oer Ierappels – Poems about Potatoes – Poeżiji dwar Patata

januari 2016
In 2018 zijn Leeuwarden-Fryslân en de hoofdstad Valletta van Malta beide European Capital of Culture. Zoals de stad Ljouwert en de provincie Fryslân de kar van de Kulturele Haadstêd 2018 gezamenlijk trekken, zo betrekt op Malta ook Valletta het achterland erbij.

zie artikel van Janneke Spoelstra

Axomama

Extra voorstelling op woensdag 5 juli. 

6, 7 en 8 juli zijn uitverkocht.

Vol = vol!