PROGRAMMA

Deel ons op social media

Scholenproject

september 2015 – mei 2018
Poëzieproject basisscholen

Bij de start van het poëzieproject, is ook een uitwisselingsproject met basisscholen gestart. Naast voordrachten en begeleiding door dichters, wisselen ook kinderen gedichten uit. De eerste zelfgeschreven poëzie van in dit geval Bildtse scholieren is in september 2014 in een container met pootaardappelen naar Malta gezonden. Een antwoord daarop komt in maart 2015 terug met de nieuwe Malta’s. Er is aantrekkelijk meertalig lesmateriaal ontwikkeld, dat beschikbaar gesteld is aan de basisscholen. Met de leerlingen worden de tafelkleden voor de aardappelmaaltijd gemaakt, volgens de ideeën van de Dada aardappelstempel. Ruim 2000 leerlingen doen aan het project mee.

Via skype kunnen verbindingen worden gelegd en contacten worden opgedaan. Zo kunnen kinderen samen gedichten maken rond een thema en kunnen kinderen reageren op elkaars gedichten. De reacties worden in een beeldende vorm gegoten, waarbij wordt gedacht aan tekenen, schilderen, grafische technieken en foto’s.

Met dit project wordt meertaligheid op een bijzondere manier onder de aandacht gebracht en gestimuleerd. Door het overkoepelende thema leren kinderen op een andere manier naar hun directe omgeving te kijken en bouwen ze mee aan een bijzonder project met een bijzonder eindresultaat.
Juist de combinatie met schrijven, voordragen, vormgeven, multimediagebruik én het onderdeel met de professionele dichters, maakt dat het project sterk stuurt op onderlinge verbondenheid.

Door de langere looptijd van het project, kan juist op scholen aandacht worden besteed aan het structureel inbedden van meertaligheid in het onderwijs. Er wordt aantrekkelijk meertalig lesmateriaal ontwikkeld, dat beschikbaar gesteld wordt aan de basisscholen.