PROGRAMMA

Deel ons op social media

Kûnstsinnige eerappels / Artistic potatoes

13 oktober 2018 – 6 januari 2019
Bijzondere expositie in Natuurmuseum Fryslân

Nationale en internationale kunstenaars maken ter plekke kunstwerken van aardappels. Bezoekers kunnen waar mogelijk hun steentje bijdragen. Centraal staat de verbinding tussen stad en platteland, producent en consument in een brede, informerende vorm.

In de herfst- en kerstvakantie zijn er ook allerlei activiteiten voor jongeren. In november is er o.a. ook een discussie-avond over nieuwe ontwikkelingen in de akkerbouw.

Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Deirdre O’Mahony (Ierland), die een kunstfilm laat zien over de oorsprong van de aardappel en Dragan Despotovic (Servië) die op locatie het schilderij De Aardappeleters van Vincent van Gogh namaakt van verse aardappelen.

Diverse ‘specials’ maken deel uit van de tentoonstelling, zoals een interactief programma over landbouw en voeding en allerlei activiteiten voor jongeren in de herfstvakantie. In  november is er o.a. ook een discussieavond over nieuwe ontwikkelingen in de landbouw (zie hieronder).

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, Leader, LF2018, Rabobank Leeuwarden-Noordwest Fryslân, het Mienskipsfonds van de gemeente Leeuwarden, de gemeente Waadhoeke, de Stichting Old Burger Weeshuis en Culture Ireland.

Kunstzinnige aardappels / Kûnstsinnige eerappels / Artistic Potatoes is te zien van 13 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019 en is daarmee de laatste activiteit van het project Potatoes go Wild in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân 2018. Potatoes go Wild wordt georganiseerd door stichting De Bildtse Aardappelweken (BAW). Voor bezoekers wordt door stichting BAW gratis een informatieboekje beschikbaar gesteld.

Specials:

22 tot en met 26 oktober (herfstvakantie)
Hieper de Pieper: gezamenlijk programma van het Natuurmuseum en stichting BAW met diverse activiteiten. Verdere informatie op www.natuurmuseumfryslan.nl en www.baw.frl. Inschrijving op de workshops noodzakelijk.
22 tot en met 28 oktober
Internationale presentatie van (historische) appel- en perenrassen.
14 november en 13 december
Publieksdebatavonden thema Voedsel en Landbouw:
14 november: kringloop landbouw en voedseltransitie
13 december: ontwikkelingen in moderne veredelingstechnieken.
4 januari 2019, 14.00 – 16.30 uur:
Poëziemiddag met verrassende gedichten op onverwachte plekken in het museum.