PROGRAMMA

Deel ons op social media

Gewassenveld langs de Oudebildtdijk

april – september 2018
Zo’n 50 gewassen op drie hectare aan de Oudebildtdijk

Bezoekers maken kennis van oude en nieuwe gewassen, die ooit op het Bildt geteeld zijn, op een demonstratieveld van drie hectare aan de Oudebildtdijk. Ze kunnen informatie krijgen over diverse aardappelrassen, zaden, raw food, granen, etc. Maar ook over bemesting en gewasbescherming. (Oud)boeren geven gratis informatie en rondleidingen. Ook is er een bezoekerscentrum. Studenten van het MBOcollege Nordwin verlenen hun medewerking.

Er zijn op de wereld ongeveer 200.000 plantensoorten geregistreerd, maar voor de voeding van de wereld bevolking zijn er maar 7 belangrijk. Dit zijn in volgorde van oppervlakte: maïs, tarwe, rijst, aardappel, cassave, sorghum en gierst. Vaak werden en worden deze verbouwd op de plaats waar dat voor dat gewas het gunstigst is.

Door de evolutie, klimaatsverandering, welvaart, kennis en mobiliteit is door de eeuwen heen hier veel in veranderd. Op het Bildt zijn er, in deze ruim 5 eeuwen dat deze polder in cultuur is, zo’n 50 verschillende gewassen geteeld, zowel als voedingsgewas als bijvoorbeeld energie, verfstoffen en linnen.

In 2018 wil de BAW deze allemaal op 1 perceel presenteren, zodat ieder een groeiseizoen lang kan zien en ervaren hoe divers en dynamisch de akkerbouw in het gebied is. Te zien zal zijn hoe streekproducten en ingrediënten voor de dagelijkse maaltijd groeien. Er zullen, met name in de weekeinden en op aanvraag, vrijwilligers aanwezig zijn voor begeleiding en uitleg. Bij de gewassen zullen, voor mensen die zonder begeleiding het veld bezoeken, bordjes staan met uitleg.

Oude Bildtdijk 749, Sint- Jacobiparochie. Voor rondleidingen kunt u mailen naar pietghoekstra@hetnet.nl

De plattegrond van het gewassenveld: (klik op de afbeelding voor een leesbare plattegrond)