PROGRAMMA

Deel ons op social media

Altyd Seumer / Eternal Summer: locatievoorstelling

29, 30 juni en 1 juli 2018
Muziektheatervoorstelling met zicht op de akkers van Nij Bildt.

Deze grootschalige locatievoorstelling op een akker bij Zwarte Haan, met meer dan 150 spelers en muzikanten, gaat over ‘het verlangen naar altijd meer’. Het is een kritische voorstelling over onze neiging tot verspilling. Het stuk is gebaseerd op het verhaal van ‘de Bilkert’ Willem van Haren. Hij leefde omstreeks 1700 en was diplomaat, grietman, reiziger en schrijver en ligt begraven in de van Harenskerk in St. Annaparochie. Schrijver van deze spectaculaire voorstelling is Bouke Oldenhof. De muziek is van Egon Kracht. Sjouke-Marije Wallendal doet de regie, zij werkt nauw samen met de bekende Friese regisseur Jos Thie.

Als de in St. Annaparochie geboren en begraven Willem van Haren nu zou leven en niet in de 18e eeuw, dan zou hij in plaats van Grietman nu burgemeester van het Bildt zijn. Ook zou hij opnieuw de schrijver zijn van het epos ‘Gevallen van Friso’. Deze keer zou het een kritische kijk op de voedselproductie en -consumptie worden.

Op het Bildt, in Fryslân, ver in het noorden aan het begin of einde van de bewoonde wereld, waar de bewoners zich bewust zijn van de eigen identiteit en een brede blik op de wereld hebben, het gebied met een sterke agrarische economie. De akkers geven elk jaar hoge opbrengsten. De bewoners genieten van de welvaart. Feesten, culturele manifestaties, kunst, muziek, theater; het is allemaal van hoogstaande kwaliteit. Er is overvloed en niemand staat stil bij de verspilling van voedsel en grondstoffen.

De zomers worden steeds mooier en warmer. Er valt steeds minder regen. De welvaart begint te tanen. En als dan ook de zon zelfs ’s nachts niet onder gaat, nooit meer achter de wolken verdwijnt en de pootaardappels op de akkers verbranden….?
En tot overmaat van ramp hebben alle akkerbouwgebieden langs de Noordzeekust er mee te maken, van Vlaanderen tot Fryslân via Ostfriesland tot in Nordfriesland (Duitsland) en tot aan het zuidwesten van Denemarken.

Bouke Oldenhof neemt het stokje van Willem van Haren over en gaat de muziektheatervoorstelling, met de werktitel ‘Altyd Seumer / Eternal Summer’, schrijven.
Egon Kracht componeert de daarbij behorende muziek voor solisten, een 50 personen groot projectkoor en een 50 muzikanten groot projectorkest.
Sjoeke-Marije Wallendal zorgt voor de regie, waarin naast de zangers en acteurs, alsmede een grote groep figuranten, ook 50 landbouwmachines een rol spelen.

De voorstelling speelt zich af op een akker van 5 hectare groot, waar de landbouwmachines zowel acteren als een onderdeel zijn van het decor. Daarin krijgen de nieuwste ontwikkelingen en innovatie van de techniek een belangrijke plaats.
Het publiek ziet, zittend op tribunes, de uitgestrektheid van de Bildtpollen met aan de ene kant de Waddenzeedijk en aan de andere kant de Nieuwebildtdijk. Naast toeschouwer krijgt het publiek er ook een actieve rol als burger en als boer.

zwarte haan5

Masterclasses
Voor de voorstelling ‘Altyd seumer/Eternal summer’ zal een beroep worden gedaan op veel artiesten uit de regio. Er zal een ad hoc koor (50) en een ad hoc orkest (50) worden samengesteld.

Albert Bonnema en Egon Kracht gaan aan jonge toptalenten uit de regio, voorafgaand aan de voorstelling, masterclasses te geven met als doel ze (nog) beter te scholen in hun discipline.

Tevens zullen de zangers samen met Albert Bonnema een of meer weekeinden tijdens de kunsttentoonstellingen miniconcerten te geven en hun kwaliteiten in een voor hun volstrekt vreemde omgeving laten horen.