PROGRAMMA

Deel ons op social media

Agrarisch symposium: Een toekomst voor voedselproductie in de regio?

21-22-23 juni 2018
Symposia over voedselketen, duurzaamheid en innovatie

De Bildtse aardappelweken 2018 gaan officieel van start met twee symposia over de akkerbouw in het algemeen en de toekomst van de akkerbouw. Diverse sprekers uit binnen- en buitenland geven hun visie over thema’s als: innovatie, duurzaamheid, het belang van streekproducten, etc. Deze symposia organiseren we in samenwerking met Stenden Hogeschool en de Agrarische Jongeren Fryslân.

Er is een verandering gaande over hoe mensen denken over het produceren van voedsel. Het moet en wordt duurzamer, er wordt geëxperimenteerd met zilte teelten, de innovatieve ontwikkelingen volgen elkaar op en is er meer en meer oog voor het probleem van de biodiversiteit.

Maar ook wordt vaker de discussie gevoerd of het nog wel noodzakelijk is om meer voedsel te produceren dan hier nodig is, om verspilling te voorkomen en of er niet meer ingezet moet worden op productie daar waar de consumptie plaats vindt. Daarnaast ontstaat een trend dat mensen weer zelf hun voedsel willen gaan produceren in de oude volkstuinen, maar ook op ongebruikte bouwkavels in de dorpen en steden.

Diverse sprekers uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd om hun visie te geven op de verschillende thema’s. Waar ontmoeten boer en burger, jong en oud, producent en consument, maar ook verkoper en tussenhandel, biologische en reguliere landbouw elkaar en hoe ontwikkelen ze meer begrip voor elkaar.