PROGRAMMA

Deel ons op social media

Internationaal symposium: Toekomstgerichte aardappelteelt

22 & 23 juni 2018
Symposium en handelsmissie over Toekomstgerichte aardappelteelt

Voor de bijdragen van de sprekers aan het Internationaal symposium op 22 juni 2018, klik op deze link. Voor de bijdragen van het mini-symposium op 23 juni 2018, klik op deze link.

Er is een verandering gaande over hoe mensen denken over het produceren van voedsel.

Locatie: Akkerbouwbedrijf Maatschap Hoogterp, Oudebildtdijk 771, 9079 NC St.-Jacobiparochie.

22 juni 2018 Programma Internationale Handelsmissie (besloten gezelschap)

 

Minisymposium, zaterdag 23 juni 2018, aanvang: 10.00

Op zaterdag 23 juni is ’s morgens een minisymposium in samenwerking met de Agrarische Jongeren met inbreng van Mulder Agro “Van Pharmacy tot Farmacy”, Sandra van Kampen en Youetta Visser, schrijfsters van ‘VOER’, over de insteek van de consument (www.deschaalvankampen.nl) en Dick van den Oever van ASR over duurzaam grondgebruik.

Deze dag is het demoveld vanaf 09.00 geopend.

Het programma van zaterdag 23 juni is:

09:00 – 16:00     Rondleidingen langs de demonstratievelden (businessmarkt is ook open voor publiek)

09:00 – 10:00     Inloop

10:00 – 10:15     Andries Hoogterp (AJF – Agrarische Jongeren Friesland)
Opening

10:15 – 10:50     Sandra van Kampen
De connectie tussen consumenten en voedselproductie. Zie ook de website De Schaal van Kampen

10:50 – 11:25     Theo Mulder
Duurzame landbouw

11:25 – 12:00     Dick van den Oever
Duurzaam landgebruik

12:00 – 13:00     Lunchpauze

13:00 – 16:00    Workshop van Jim Wilson van Soilessentials:

Voor het zaterdagmiddag programma heeft de organisatie van de Bildtse Aardappelweken de schotse boer en precisielandbouwspecialist Jim Wilson van Soil Essentials (www.soilessentials.com) als Key-Note spreker weten te strikken. De inleiding wordt gegeven als interactieve workshop met als titel:

“Crop monitoring with web applications for drone- and sattelite imagery”

Hier wordt onder meer de laatste stand van zaken m.b.t. het monitoren van gewas met behulp van web applicaties voor drone- en satelliet opnamen met u gedeeld. Een korte veld-excursie maakt deel uit van de sessie. Deze internationale bijdrage wordt gesponsord door Mijno van Dijk Mechanisatie en BPF (Bosscher Precision Farming).

Verder vinden er gedurende de hele dag parallele informatie sessies en posterpresentaties plaats. Onder andere Anne Eelings (Wageningen UR) en Piet Regnerus (Regnerus techniek Ferwerd) die ons met zijn informatie sessie “Water is meer dan H2O alleen”, meeneemt in een geheel nieuwe technologie,waarmee we met CO2 en broeikasgas het biologische effect van gewasbescherming en irrigatie kunnen verbeteren.

16:00                   Afsluiting

 

Potatoes go Wild

Het internationale Symposium, minisymposium en workshop maken deel uit van Potatoes go Wild, onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het programma met activiteiten van Potatoes go Wild duurt tot 6 januari 2019. Het programma wordt georganiseerd door Stichting De Bildtse Aardappelweken.

“Potatoes Go Wild” heeft als doelstelling om burgers en consumenten in contact te brengen met  de moderne akkerbouw. Hiervoor is in de diverse programmaonderdelen een combinatie gemaakt van culturele en economische aspecten.