POETRY

Patata

Il-Whisky u xufftejk
int ħara
jien għeri mimdud ħdejk
il-Milied, il-Milan
Patata l-forn. Ħaruf.
Dahri nkejjuż
It-togħma ta’ ġismek glorjuż

Sloshed

Whiskey and your lips.
You’re sloshed.
I’m lying naked beside you.
Christmas, Milan,
roast potatoes. Lamb.
My back, tantalizing.
The dazzling taste
of your body.

Translation: Claudia Gauci

 

Kachel

Whiskey en dyn lippen.
Do bist kachel.
Bleat lis ik njonken dy.
Kryst, Milaan,
ierappels fan ‘e gril. Laam.
Myn rêch, ferliedlike kwelling.
De ferbjusterjende smaak
fan dyn lichem.

Oersetting:

Zat

Whiskey en jouw lippen.
Je bent zat.
Naakt lig ik naast je.
Kerst, Milaan,
gegrilde aardappels. Lam.
Mijn rug, verleidelijke kwelling.
De verbluffende smaak
van je lichaam.

Vertaling: