POETRY

Ħsibijieti
(Il-patata maxx u lil hinn
minnha)
sfigurati
romblin…
ħsibijieti jintagħżlu
mezza patata… biex ħsibijieti
tifkirieti jitgħawmu
jitgħawdu jitgħaddsu
jitfellsu jitgħawbu
jitrawmu… jitgħaffġu
jitwaħħdu
ħsibijieti jitħawdu
l-patatiet jitgħassdu
mirduma jitfissdu
midfuna
fl-art… ħsibjieti
ħsibijieti l-patatiet
l-patatiet fl-inħasa,
jitqallbu jintaħnu
mal-ħsus –
fl-imradda;
mal-ħalib
bil-moħriet
tal-ħajja… dmugħ ir-ruħ,
kenn
ħsibijieti għall-krib
l-patatiet f’nagħsa
kbar muġugħ…
ċkejknin

Reflections
(Mashed potato and beyond)
I think chosen
half a potato… to be
I think immersed
memories soaked
replaced vanished
sliced mashed
nurtured… blended
mixed
I think bungled
potatoes pampered
concealed
buried I think
in the earth… potatoes
I think in skillets,
potatoes ground
turned and tossed with emotion –
in furrows; with milk,
with the plough tears of the soul,
of life… shelter
for a painful
I think sleep…
potatoes
large
small
disfigured
round…

Translated from the Maltese by Claudia Gauci