POETRY

Patata

Jiena l-patata
L-ikla ta’ kull serata
Nitqalleb f’kull taġen
Qisni qaħba f’xalata

Hawn min
Jeħodni moqlija
U hawn min
Jippreferini mgħollija
U li kieku
M’hemmx tbagħbis il-bnedmin

Lili,
tista’ tekolni nejja

Il-MacDonalds
Mingħajri mhuwa xejn
Minflok jaqla’ lira,
Jidħol f’ruxxmata dejn
Kieku jiġrili xi ħaġa x’se jivvinta?
Biex jibqa’ minflok lira,
Jobrom tnejn?

 

Potatoes

We are potatoes.
Every evening’s meal.
We toss and shake in every pan
like whores in pure delight.

Some take us fried
some prefer us boiled
and if people don’t mess around
we could even be eaten
raw.

Mac Donalds without us
is nothing.
Rather than earning money
it would bury itself in debt.
If something happened to us,
what would it do
to keep the money rolling?

Translated by Claudia Gauci

Patat

Wy binne patatten.
Alle jûnen lekker happe.
Wy spetterje yn ‘e fetpanne
as hoerkes yn ekstaze.

De measten
frette ús graach frituerd
oaren ha ús leaver sean
en guon – wat in kueren! –
kinne ús

sels rau
ferneare.

Sûnder ús soe de MacDonalds
gau yn de problemen komme.
De ynkomsten ferdwûnen hommels
nimmen krige noch in baan.
Och, mocht ús wat oerkomme
wat kin men dêr dan langer
foar de sinteraasje dwaan?

 

 
Patat

Wij zijn patatten.
Elke avond op tafel gezet.
Wij spetteren en dansen in het vet
als hete hoertjes, dolle pret.

Gefrituurd zijn we echt lekker
al houden sommigen het bij koken
er zijn ook mensen – kan het gekker! –
die eten ons
het liefste

rauw
en onbespoten.

Zonder ons zou MacDonalds
snel in de problemen komen.
Werden in plaats van de klanten
vooral de schulden vet.
Mocht ons iets overkomen
hoe komt daar
voortaan aan zijn omzet?