Bestuur

Deel ons op social media

Bestuur:
Froukje de Jong-Krap, voorzitter
Theunis Jensma, secretaris
Andries Jensma, penningmeester
Piet Hoekstra, coördinatie logistiek

Adviseurs:
Teun de Jong, commerciële zaken
Peter Tolsma, organisatie
Ingrid Spijkers en Hetty de Wit, communicatie/PR

Artistiek Leider:
Loet Hin

Doelstelling Stichting: