Stichting BAW

Deel ons op social media

Beleidsplan 2017 – 2018 Stichting BAW

Bestuur

Gegevens Stichting BAW

Waarom Bildtse Aardappelweken?
Het Bildt is een van de kerngebieden voor de pootaardappel export van Nederland. De klimatologische omstandigheden (dicht bij zee, waardoor er relatief weinig bladluizen voorkomen die de overbrengers van aardappelvirusziekten zijn) en de grondsoort (zeeklei) maken het Bildt tot een pootgoedgebied bij uitstek.

Naast het telen van aardappelrassen zijn er ook veel nieuwe rassen gekweekt, bijvoorbeeld Bildtstar, Red Scarlett, Desirée en Frieslander.
De pootaardappelen worden naar landen over de hele wereld geëxporteerd.

2008 was door de Verenigde Naties uitgeroepen als Internationaal jaar van de Aardappel. Op het Bildt zijn door Stichting De Bildtse Aardappelweken, gedurende dat jaar diverse activiteiten georganiseerd. De impact van die activiteiten, de grote hoeveelheid mensen die bereikt zijn en het enthousiasme waarmee de aardappelsector geparticipeerd heeft, heeft de stichting doen besluiten De Bildtse Aardappelweken 2012 te organiseren.

Potatoes go Wild
Een logisch vervolg van 2012 zou in onze 4 jaar cyclus de aardappelweken in 2016 zijn geweest. Toen Fryslân en Leeuwarden zich opmaakten om mee te dingen naar de titel Culturele Hoofdstad 2018 en bleek dat Valetta op Malta de partnerhoofdstad zou zijn, was de keus makkelijk om in 2018 de volgende aardappelweken te houden. De belangrijkste reden was, dat het Bildt een hele lange economische band heeft met Malta -pootaardappels van hier naar daar en Malta’s van daar naar hier- dat er vanuit de akkerbouwwereld goede contacten zijn met Malta en dat de aardappelweken voor het Leeuwarder bidbook de enige activiteit zou zijn waarin een organisch verband bestaat tussen de twee partner hoofdsteden. Zie ons beleidsplan voor een compleet programma 2018.